Ügyrendi Bizottság

Fehér Csaba - elnök
Görcsi Frigyes Szilveszter - képviselő
Lakós László - képviselő

Ügyrendi Bizottság feladata:

a./ közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésében, hatályosulás vizsgálatában, javaslatokat tesz annak módosítására,

b./ közreműködik a rendelet-tervezetek érdekegyeztetésében, javaslatokat teszt a szabályozásra,

c./ kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését,

d./ a képviselő-testület ülésén előkészíti, lebonyolítja, külön jegyzőkönyvbe foglalva megállapítja a titkos szavazás eredményét,

e./ lefolytatja az elismerő címek adományozásával kapcsolatos eljárást,

f./ polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának vizsgálata, nyilvántartása és ellenőrzése,

g./ összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálása.
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

Koller Csaba Györgyné - elnök
Iberpaker István - képviselő
Zsiborás Tiborné - bizottság tagjaSzociális, Oktatási és Kulturális Bizottság feladata:

a./ dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,

b./ a képviselő-testületi döntések előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,

c./ közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezeteinek a kidolgozásában.