Kerékpárforgalmi hálózat bővítése Zalaapáti Község területén (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0012)

Sikeres pályázat révén folytatódott a kerékpárút építés Zalaapátiban. A projekt Zalaapáti Község Önkormányzat kezelésében lévő területeken, a támogatott célokhoz szorosan kapcsolódóan került végrehajtásra. A munkálatok során megtörténtek a közlekedési infrastruktúra már meglévő elemeinek a kerékpárforgalmi hálózatba történő szervezésével, fejlesztésével kapcsolatos építések. A kerékpározásra alkalmas hálózat tervezése a teljes közlekedési hálózattal integráltan történt. A megépített szakaszokon önállóan vezetett kerékpárút és vegyes használatú út építésére is sor került. A kerékpárforgalmi hálózat nyomvonala illeszkedik a funkció-jának megfelelő települési szintű rendezési tervhez. Projekt helyrajzi számok: 02/1; 100; 119; 740.

Elszámolt költségek
. Projekt előkészítés
o Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei.
o Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás.
o Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei)

. Építés, felújítás, bővítés
o 1. szakasz (54,8 fm)
o 2. szakasz (572,9 fm)
o 3. szakasz (99,44 fm)
o 4. szakasz (280,23 fm)
o 5. szakasz (489,66 fm)

. Szolgáltatások - Külső, harmadik féltől megrendelt és egyéb szolgáltatások
o Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
o Műszaki ellenőri tevékenység díja.

Megítélt támogatás: 45 657 135,- Ft
Elfogadott projekt összköltség: 53 714 276,- Ft

Kivitelezés ideje: 2010.05.14. - 2011.05.30.
Kedvezményezett:
Zalaapáti Község Önkormányzata