Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2000.(V.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Zalaapáti Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása

 

Zalaapáti Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetési beszámolója

 

Zalaapáti Község Önkormányzata - módosított, egységes szerkezetbe foglalt- 9/2014.(VIII.26.) önkormányzati rendelete. Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

 

 

ZALAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

rendelet

melléklet,térkép,függelék

 

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtására és az önkormányzat helyi rendeleteinek jogharmonizációjáról szóló 16/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Zalaapáti Önkormányzat 2018. évi költségvetése.

Rendelet
Költségvetés
Szöveges
Melléklet

 

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 1/2017. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

szöveges

táblázat

Zalaapáti Község Képviselőtestületének 9/2017.(IX.07.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(VIII.21.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól

Anyakönyvi Ör.2017.

Zalaapáti Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

Rendelet
Költségvetés
Szöveges
Melléklet

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 1/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(VII.04.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Zalaapáti Község Önkormányzata - módosítással egységes szerkezetbe foglalt - 1/2013. (II.05.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról.
módosított

Ebösszeírás rendelet és adatlap

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7./2014.(VII.02.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Zalaapáti Község Önkormányzatának 14/2003. /XI. 20./ számú rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjakról.
(Bursa Hungarica)

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2000.(V.12.) számú rendelete.
Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről.

módosítás

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013.(X.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013.(VII.10.) önkormányzati rendelete, A Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló
92004. (IX.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2010.(IV.29.) számú rendelete,A Közbeszerzési Szabályzat közzétételéről.

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (XII. 4.) számú rendelete a középületeknek és közterületeknek nemzeti és községi ünnepeken történő fellobogózásáról.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. /XII. 22./ számú rendelete a külterületi útépítési hozzájárulásról.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról.
módosítás

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. /XII. 21./ önkormányzati rendelete az önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjak, hozzájárulások, földterület bérleti díjak és telkek eladási ára 2012. évi mértékének megállapításáról.
módosítás

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. (VII. 13.) rendelete a talajterhelési díjról.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9 /2000. /XII. 4./ számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2010. (V. 14.) sz. rendelete a gépjármű várakozóhelyek kialakításáról, megváltásáról.

Zalaapáti település Önkormányzatának 11/2000. /XII. 29./ számú rendelete a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő -testületének 4/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.
módosítás

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1997. (IV. 28./ számú rendelete a község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2009. (VI. 24.) számú rendelete az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei mérlegeinek és kimutatásainak tartalmáról.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2003./XII. 22./számú rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. /V. 1./ számú rendelete a "Babakötvény" kibocsátásáról.

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete Zalaapáti község nemzeti vagyonáról.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről.